Şanlıurfa Mehmet Akif İnan E.A.H - Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
  
 

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi


Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27/06/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Yönetmelik ile 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik için tıklayınız.

 
Öz Değerlendirme
Planı
HKS Kapsamındaki
İyi Uygulama Örnekleri
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Dış Kaynaklı Doküman Önemli Linkler

 

Copyright© 2014 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
www.halilakay.com.tr