Şanlıurfa Mehmet Akif İnan E.A.H - İletişim
  
 

Ayaktan Hasta Memnuniyet Katsayısı 95 96
Yatan Hasta Memnuniyet Katsayısı 97 98
Acil Hasta Memnuniyet Katsayısı 96 97
Çalışan Memnuniyet Katsayısı 76 75
Memnuniyet Anket Katsayısı 96 97
 
Öz Değerlendirme
Planı
HKS Kapsamındaki
İyi Uygulama Örnekleri
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Dış Kaynaklı Doküman Önemli Linkler

 

Copyright© 2014 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
www.halilakay.com.tr