Şanlıurfa Mehmet Akif İnan E.A.H - Eğitim Programları
  
 

Eğitim Programları


1-GENEL UYUM EĞİTİMİ
Kuruma yeni katılan tüm Sağlık Personeli kuruma adaptasyonunu sağlamak için Genel Uyum Eğitim Rehberine uygun olarak uyum eğitimi uygulanır.
Uyum Eğitim programı iki tam gün olarak uygulanır.
Hastanemizin Tanıtımı, Etik ve Hasta Hakları, Afetlerde Sağlık Hizmetleri,  Atık Yönetimi, Hizmet Kalite Standartları, Enfeksiyonların Kontrolü ve İzolasyon Yöntemleri, El Hijyeni, Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları, Organ Bağışı, Hasta ve Çalışan Güvenliği, İletişim,  HBYS Kullanımı, Ulusal Renkli Kod Uygulamalarıdır,
Kuruma yeni katılan tüm Temizlik, Yemekhane, Bilgi İşlem Personeli  ve Güvenlik Hizmetleri Personeli kuruma adaptasyonunu sağlamak için Genel Uyum Eğitim Rehberine uygun olarak uyum eğitimi uygulanır.
Uyum Eğitim programı bir tam gün olarak uygulanır.
Birim Uyum Eğitimi:

2.   HİZMET İÇİ EĞİTİM
Uyum sürecini tamamlamış tüm çalışanlar kurum içerisinde verilmekte olan hizmet içi eğitim sürecine dahil edilirler. Hastanemizde yürütülen eğitim programları;

Enfeksiyon Kontrol Eğitim Programı:
Hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları çerçevesinde hastanede çalışan tüm çalışanların her yıl almak zorunda oldukları bir eğitim programıdır. Kurumdaki enfeksiyon kontrolü uygulamaları ve alınacak tedbirleri içerir. Eğitimler Enfeksiyon Kontrol Komite sorumlu hekimi ve hemşireleri tarafından eğitimleri düzenlenir.

Klinik Eğitim Programı
: Her klinik hemşiresinin çalıştığı klinik ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik konuları içerir. Eğitimler birim eğitim sorumlusu ve Eğitim Birimi ile birlikte koordine edilerek yapılmaktadır.

Diyabet Eğitim Programı:
Diyabet hastalarını, hastalığı konusunda bilgilendirmek ve düzenli tedavi görmesini sağlayarak hastanın yaşam kalitesini yükseltecek eğitimleri içerir.

Organ Bağış Birimi Eğitimi Programı:
Organ Bağışının önemi ve gerekliliği konusunda hasta /hasta yakını ve çalışanları bilgilendirecek eğitim programları düzenlenir.

Tedarikçi Firma Eğitimleri:
Hastanemizde çalışan firma personellerine eğitim planı dahilinde eğitimler düzenlenmektedir.

Yatan Hasta Refakatçi Eğitimleri:
Yatan hastalarımız / Refakatçilerine yattığı andan itibaren  Hasta ve refakatçilerin bölüme uyumu (oda tanıtımı, hemşire çağrı sistemi, yemek hizmetleri, ziyaret saatleri ve kuralları hastane kuralları ), hastane enfeksiyonlarından korunma, risk düzeyine göre düşme önleme eğitimi, hastanın beslenmesi / hastanın diyeti, el hijyeni, hasta hakları ve sorumlulukları, sigara bırakma tavsiye eğitimi, ilaçların kullanımı ve akılcı ilaç kullanımı, hastanın egzersizi, diyabet ve ayak bakımı, pre op -  post op bakım, kullanacağı tıbbi cihazda dikkat etmesi gereken noktalar, kan transfüzyonunda oluşabilecek yan etkiler, tedavi sırasında oluşabilecek yan etkiler, organ bağışı bilgilendirmesi, pansuman ve yara bakımı, hekim bilgilendirmesi; hasta/hasta yakınına genel durumu ve tedavi süreci, tahlil ve tetkik sonuçları hakkında bilgilendirilmesi,  operasyonun zorlukları, yaşanabilecek komplikasyonlar v.s. konularında eğitimler verilir.

 Taburculuk Eğitimleri:
Yatan hastalarımıza taburcu olurlarken tedavi, ilaç,  saati, olabilecek yan etkiler, diyet, banyo yapma, merdiven çıkma, kontrol, yara bakımı konularında eğitimler verilir.

 3.SÜREKLİ EĞİTİM
Hastanemizde çalışanlar kurum içerisinde ve kurum dışında verilen sürekli eğitim olanaklarından yararlanır.

4.YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMI
Hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları çerçevesinde hastanede çalışan tüm Yardımcı Sağlık Personelinin bir yıl almak zorunda oldukları bir eğitim programıdır. Kurumdaki enfeksiyon kontrolü uygulamaları ve alınacak tedbirleri içerir.

 
Öz Değerlendirme
Planı
HKS Kapsamındaki
İyi Uygulama Örnekleri
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Dış Kaynaklı Doküman Önemli Linkler

 

Copyright© 2014 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
www.halilakay.com.tr