Şanlıurfa Mehmet Akif İnan E.A.H - Eğitim Kapsamı
  
 

Eğitim Kapsamı

 

 •  -Eğitim gereksinimini belirlemek

 •  -Yıllık, dönemlik eğitim programlarını yapmak

 •  -Hasta eğitim programlarını düzenlemek

 •  -Uyum eğitimleri yapmak

 •  -Eğitimin klinik sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek

 •  -İhtiyaç duyulan diğer eğitimleri yapmak

 •  -Sağlık hizmetlerinde güvenirlik, kalitede verimliliğin arttırılması, performans yükselterek tüm çalışanların motive edilmesi amacıyla hastanemizde düzenli aralıklarla hizmet içi eğitimler düzenlemek.

 •  -Eğitim hizmetlerini mevzuat, bakanlık genelge ve prensipleri, hastane çalışanları, idarecilerden gelen talepler ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda,   yürütmek.

 •  -Hastane personelinin verdiği hizmetin kalitesini yükseltmeye yönelik halk ve hizmet içi eğitim çalışmalarını yapmak.

 •  -Özel gün ve haftalar ile güncel sağlık konularını hastane eğitimi organizasyonu ve koordinasyonunu sağlayarak gerçekleştirmek.

 •  -Hastane web sayfasını kullanarak halka hastanemiz ile ilgili sağlıktaki gelişmeleri ve bilgileri ulaştırmak.

 •  -Diğer yataklı tedavi kurumlarında yürütülen hizmet içi eğitim çalışmalarında işbirliği sağlamak.

 
Öz Değerlendirme
Planı
HKS Kapsamındaki
İyi Uygulama Örnekleri
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Dış Kaynaklı Doküman Önemli Linkler

 

Copyright© 2014 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
www.halilakay.com.tr