Şanlıurfa Mehmet Akif İnan E.A.H - Dış Kaynaklı Doküman
  
 

Dış Kaynaklı Doküman

DÖKÜMAN NO: YÖN.LS.03 REVİZYON NO: 1 REVİZYON TARİHİ: MART 2013 YAYIN TARİHİ: ŞUBAT 2014 SAYFA 1/1
DÜKÜMAN ADI
DAĞITIM LİSTESİ
YAYIN TARİHİ
1. DEĞİŞİKLİK  TARİHİ
2. DEĞİŞİKLİK TARİHİ
3. DEĞİŞİKLİK TARİHİ
4.  EĞİŞİKLİK TARİHİ

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE DAİR GENEL YÖNETMELİK

 

27.06.1983

       

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

16.05.1988

       

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

 

11.08.1973

       

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

 

08.06.2005

       

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ

 

12.04.2000

       

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

 

01.08.1998

       

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

06.04.2011

       

KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

30.09.1996

       

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

15.11.1990

       

NÜKLEER VE RADYOLOJİK TEHLİKE DURUMU ULUSAL UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

15.01.2000

       

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

07.10.2004

       

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

18.10.2004

       

RUHSATLANDIRILMIŞ VEYA RUHSATLANDIRMA BAŞVURUSU YAPILMIŞ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DAİR YÖNETMELİK

 

23.05.2005

       

SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

07.03.2012

       

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

24.05.1990

       

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 

 

       

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

06.12.2013

       

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

14.02.2013

       

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

 

12.12.1991.

       

SKS IŞIĞINDA SAĞLIKTA KALİTE 1. CİLT

 

01.11.2012

       

SKS IŞIĞINDA SAĞLIKTA KALİTE 2. CİLT

 

01.11.2012

       

SKS IŞIĞINDA SAĞLIKTA KALİTE 3. CİLT

 

01.11.2012

       

SHKS HASTANE SETİ

 

01.01.2011

       

MEMNUNİYET ANKETİ UYGULAMA REHBERİ

 

06.08.2013

       

SKS VE İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ

 

02.10.2012

       

GÜVENLİ CERRAHİ KİTABI

 

01.01.2011

       

TİG UYGULMA REHBERİ

 

21.11.2011

       

LABORATUVAR TESTLERİ VE KLİNİK KULLANIMI

 

01.10.2007

       

SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

10.12.2005

       

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

 

10.06.2011

       

T.C. ANAYASASI

 

13.08.1982

       

HEMŞİRELİK KANUNU

 

01.03.2010

       

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

25.08.2011

       

ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

01.02.2012

       

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ SINIFLANDIRILMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

14.01.2012

       

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

 

05.07.2005

       

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

 

11.05.2000

 

 

       

ÇEVRE ATIK VE ATIK YÖNETİMİ ORGANİZASYONU GENELGESİ

 

01.08.2013

       

TIBBİ LAB.NUMUNE SAKLAMA SÜRELERİ GÖZETİMLİ HİZMET LAB.KAPSAMINDAKİ TESTLERİ (GENELGE)

 

20.03.2014

       

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (RESMİ GAZETE)

 

26.11.2014/29187

       
 
Öz Değerlendirme
Planı
HKS Kapsamındaki
İyi Uygulama Örnekleri
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Dış Kaynaklı Doküman Önemli Linkler

 

Copyright© 2014 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
www.halilakay.com.tr